«Робокасса» ЖШС-мен шарттың жаңа редакциясы

Құрметті Клиенттер!
Осымен, “Робокасса” ЖШС сізге Robokassa жүйесі (2.0 редакциясы) арқылы “Қызмет көрсету туралы шарттың” жаңа редакциясының бекітілгені туралы хабарлайды. Шарттың жаңа редакциясы 11.11.2019 ж. бастап күшіне енеді.